Onze Partners

 • assuria logo.png
 • hakrinbank.jpg
 • idb.jpg
 • image01.jpg
 • image03.jpg
 • image04.jpg
 • image06.jpg
 • image07.jpg
 • image09.jpg
 • image10.jpg
 • image11.jpg
 • image12.jpg
 • image13.jpg
 • image14.jpg
 • image15.jpg
 • image16.jpg
 • image17.jpg
 • image18.jpg
 • image19.jpg
 • image20.jpg
 • image22.jpg
 • inholland.jpg
 • optiek-marisa.jpg
 • qualogy.jpg
 • rbc logo_final.jpg

Volg ons op

Publicatie

"HET AANBODSKRANTJE"
jobsMaandelijks aanbod van goed bemiddelbare kandidatenBekijk hier

Actueel

Directeur

   

 

Vacature Directeur 

 

‘Flexible’ zoekt: 

Voor één van onze klanten in de financiële sector zijn wij op zoek naar een Directeur. De Directeur is belast met de leiding (plannen, organiseren, opvolgen en coördineren) over alle  activiteiten van de organisatie en  kijkt erop toe dat de financiële regelgeving  steeds correct wordt nageleefd.  

                      

Hieronder een verdere uiteenzetting van de taken: 

Financiële planning 

 • De Directeur is verantwoordelijk voor de financiële planning op lange termijn (meerjarenplan) en middellange termijn (budgetten) 

 • Het permanent bewaken van de kredieten en bijsturen indien nodig 

 • Het rapporteren over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole  

 

Jaarrapporten 

 • De Directeur staat in voor het voeren en afsluiten van de boekhouding en stelt de jaarrekening op Dit omvat onder andere volgende taken:  

 1. Het voeren van de boekhouding en toezien, samen met de Compliance Officer (en andere relevante actoren) , op de correcte implementatie van regels en procedures voor de boekhouding 

 1. De opmaak van de jaarrekening 

 1. Het uitvoeren van eindcontroles van de maand- en kwartaalafsluitingen en van de jaarrekeningen 

 1. Het toezien op de naleving van de diverse fiscale verplichtingen  

 

Rapportering en analyse. 

De Directeur is verantwoordelijk voor de financiële analyses en stelt rapporten op om inzichten in financiële processen te verkrijgen.  

Dit omvat onder andere volgende taken 

 1. Het maken van financiële analyses en ad hoc rapporteringen ter ondersteuning van belangrijke beslissingen over dossiers als opstart van nieuwe dienstverleningen, reorganisaties van diensten, opstart van grote investeringsdossiers. 

 1. Het jaarlijks toelichting verschaffen bij de jaarrekening aan betrokken actoren. 

 

 

 

 

 

 

Human Resources Management. 

 

 • De directeur geeft hiërarchisch leiding aan de medewerkers conform de regels van het personeelsbeleid. Hij beschikt over een competent en gemotiveerd team dat de opdrachten en de doelstellingen van de financiële dienst kan realiseren 

 • Hij maakt afspraken met de directe medewerkers en voert  functioneringsgesprekken om hen  motiverend te coachen en hun prestaties te evalueren 

 • Hij staat in voor een adequate interne communicatie en het behoud van goede interne contacten binnen het bureau 

 

Externe communicatie. 

De directeur streeft een goede externe contacten na. Dit doet hij door een goede externe communicatie te onderhouden met de relevante personen en instanties. 

  

Interne financiële controle  

Del directeur is mede verantwoordelijk voor het opzetten van interne financiële controlemechanismen en oefent zelf ook preventief bepaalde controletaken uit. Dit omvat onder andere volgende taken. 

 • Rapporteren van de financiële risico's.  

 • Het verzorgen van de financiële analyses.  

 • Het verzorgen van de begeleiding in financiële procedures.  

 • Anticiperen op financiële problemen en proactief zoeken naar oplossingen 

 

COMPETENTIEPROFIEL : 

 

Kerncompetenties  

 • Klantgerichtheid: Reageren en anticiperen op uitgesproken en onuitgesproken behoeften van collega’s en burgers zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen. 

 

 • Samenwerken: Functioneren binnen het team, de dienst, de organisatie zodat het groepsbelang primeert op het eigen belang. 

 

 • Vernieuwingsgericht werken: De performantie van de dienst / organisatie verbeteren door voortdurend te streven naar resultaatsverbetering. 

 

Specifieke competenties  

 • Analytisch denken: Een complex probleem opdelen in hanteerbare onderdelen en volharden in de analyse ervan tot er een eenduidige oplossing gevonden kan worden. 

 

 • Organisatiebetrokkenheid: Zich verbonden voelen en tonen met stad en OCMW Bilzen en het beroep alsook de belangen ervan verdedigen bij anderen. 

 

 • Resultaatgerichtheid: Ondernemen van concrete en gerichte acties met het oog op het behalen en/of overstijgen van de doelstellingen. 

 

 

 

 

De Direcetur voldoet aan de volgende vereisten: 

 • HBO werk- en denkniveau 

 • Beschikbaar per 1 april 2021 

 • In staat zijn in het weekend en eventueel zon- en feestdagen te werken 

 • Sociaal vaardige eigenschappen 

 • Presteren onder stressvolle (politieke) omstandigheden 

 • Energiek en zeer betrokken zijn 

 • Beschikken over de kennis en vaardigheid in MT 

 • Beleidsinzichten/visie; instaat zijn om die te formuleren en richting te helpen bepalen in de uitvoering daarvan 

 • Inlevingsvermogen en kennis inzake compliance en of de bereidheid te hebben zich daarin te willen verdiepen 

 • Integriteit 

 • Leidinggevende capaciteiten 

 • Financiële – accountancy- achtergrond 

 • Flexibiliteit 

 

Geboden wordt: 

 • Zeer aantrekkelijk en marktconform salaris 

 • Werken in een zeer gerenommeerde organisatie 

 • Secundaire voorzieningen 

 • Dynamische werkomgeving 

 • Mogelijkheden tot verdere ontplooing  

 • Langjarige arbeidsovereenkomst. 

 

*Let wel: het selectieproces omvat een gedeelte van psychologische assessment.   

VormHerkent u zich in het beeld van deze vacature schroom dan niet om uw belanstelling kenbaar te maken. Email dan uw motivatiebrief en CV voor  22 december 2020 naar Flexible Uitzendbureau, e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.