Privacy Beleid

Kennisgeving over de verwerking van persoonsgegevens van de sollicitant

FLEXIBLE respecteert uw privacy. Kennisgeving inzake verwerking van persoonsgegevens (“Kennisgeving aanvrager”). Wat u moet weten over de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u solliciteert naar een functie bij FLEXIBLE, hetzij als interne of externe sollicitant.

Verwerken van persoonsgegevens

Wat verzamelen wij?

Door u verstrekte persoonlijke informatie met betrekking tot uw werkvaardigheden, opleiding, certificeringen, Curriculum Vitae en arbeidskwalificaties, inclusief informatie verstrekt over uw vorige werkgevers en andere referenties, indien toegestaan onder toepasselijk recht.

Persoonlijke informatie die door u is verstrekt bij het voltooien van uw professioneel profiel op het rekruteringsplatform, ook op vrijwillige basis het uploaden van uw professionele ervaring, zakelijke titel, opleiding, vaardigheden, interesses, foto en LinkedIn-profiel.

Persoonlijke informatie die door u is verstrekt voor naleving van de toepasselijke veiligheid voorschriften, waaronder verklaringen van goed gedrag, of persoonlijke informatie verkregen van een derde partij bij het uitvoeren van geautoriseerde referentiecontroles, achtergrondcontroles of het verifiëren van persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt, indien toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving.

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

❖ Om aan onze verplichtingen als uw huidige of toekomstige werkgever te voldoen. Als u een succesvolle kandidaat bent, verwerken wij uw persoonsgegevens beginnend met het formaliseren van onze arbeidsrelatie.

Voor het nemen van wervings- en/of tewerkstellingsbeslissingen

  • Om FLEXIBELE wettelijke rechten te bevorderen of te verdedigen.
  • Om frauduleuze of andere onwettige activiteiten te voorkomen of op te sporen.
  • Om te voldoen aan een wet, regelgeving of geldig juridisch proces en, in voorkomend geval omstandigheden, samenwerking met de rechtshandhaving.
  • Voor bedrijfsplanning en het verbeteren van onze activiteiten.
  • Voor toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging.
  • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en belangrijke zakelijke en sociale verplichtingen na te streven doelen.

Wat is onze wettelijke rechtvaardiging voor de verwerking ervan?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van de volgende wettige redenen:

  • Verwerking is noodzakelijk om specifieke stappen te nemen alvorens een contract met u aan te gaan.
  • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
  • Verwerking is noodzakelijk voor het realiseren van FLEXIBELE gerechtvaardigde belangen en maakt geen onevenredige inbreuk op uw privacy.
  • De verwerking is gebaseerd op uw duidelijke toestemming om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te verwerken, inclusief wanneer u vrijwillig uw professionele profiel uploadt in het FLEXIBLE-wervingsplatform, waar geen andere wettelijke rechtvaardiging bestaat.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Gelijke kansen werkgever

Niet-discriminatiebepaling:  FLEXIBLE discrimineert niet op basis van ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, etnische of nationale afkomst.

Diversiteit, Eigen vermogen, Inclusie (DE&I)

Wij ondersteunen een organisatie bestaande uit diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie, waar iedereen zich gerespecteerd, gewaardeerd en betrokken voelt. Een organisatie waar iedereen zonder oordeel vrij is om zijn ideeën naar voren te brengen en als team samen werken.

Our customer support team is here to answer your questions. Ask us anything!
WeCreativez WhatsApp Support
Flex Agent 1
Suport 1
Available
WeCreativez WhatsApp Support
Flex Agent 1
Suport 2
Available